Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Metode potpore odlučivanju

Predavač:  doc.dr.sc. Nikola Vlahović


Opis kolegija: 

1. Metode potpore odlučivanju 2. Modeliranje u potpori odlučivanju 3. Sustavi potpore odlučivanju 4. Metode za traženje optimalnog rješenja 5. Inteligentne metode potpore odlučivanju 6. Ekspertni sustavi 7. Prikaz znanja 8. Zaključivanje pomoću znanja 9. Inženjerstvo znanja 10. Simulacijsko modeliranje 11. Diskretna simulacija 12. Statistički aspekti simulacije 13. Web i multimediji u potpori odlučivanju 14. Softverski alati za potporu odlučivanju