Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Sustavi temeljeni na znanju (Knowledge based systems)

 

Predavač: prof.dr.sc. Mirjana Pejć Bach

Opis kolegija: Prikaz znanja. Propozicijska i predikatska logika. Ekspertni sustavi. Proces zaključivanja. Zaključivanje s nepouzdanim znanjem. Neizrazita logika. Automatizirano učenje indukcijom iz primjera. Umjetne neuronske mreže. Evolucijsko računarstvo i genetski algoritmi. Hibridni ekspertni sustavi. Inženjerstvo znanja. Primjene u poslovanju.