Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Otkrivanje znanja u podacima (Knowledge discovery from data)

 

Predavač: prof.dr.sc. Mirjana Pejć Bach

Opis kolegija: Principi, ciljevi, metode i koraci otkrivanja znanja u podacima. Modeli nadziranog učenja (stabla odlučivanja, regresija, neuronske mreže) i nenadziranog učenja (klaster analiza, pravila asocijacije), njihove prednosti i nedostaci. Primjena u otkrivanju poslovnih znanja (predviđanje rizika, segmentacija potrošača)
uz pomoć SAS Enterprise Minera.
.