Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Menadžment znanja (Knowledge management)

 

Predavač: prof.dr.sc. Mirko Maleković

Opis kolegija: Uvod u upravljanje znanjem. Model upravljanja znanjem. Podatak, informacija, znanje, akcija. Znanje i inovacija. Semantičko modeliranje: klasifikacija pojmova i znanstveno istraživanje. Rezoniranje o znanju. Višeagentni sustavi. Vrste znanja u organizacijama. Inteligentna organizacija. Upravljanje strateškim znanjem. Neizrazita logika i Assistum-sustav za upravljanje strateškim znanjem.