Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kvantitativne metode za odlučivanje (Quantitave Methods for Decision Making)

 

Predavač:   doc.dr.sc. Mirjana Čižmešija, prof.dr.sc. Zrinka Lukač

Opis kolegija: Elementi inferencijalne statistike. Statističke metode odlučivanja i prognoziranja u uvjetima rizika i neizvjesnosti. Analiza rizika. Odabrane statističke metode kontrole kvalitete. Poslovno prognoziranje. Statistički prognostički modeli. Linearno i cjelobrojno programiranje. Modeliranje i rješavanje problema: planiranje proizvodnje, asortimana, prodaje, nabave, promidžbe, distribucije, maksimiziranje dobiti, minimiziranje troškova, optimizacija portfelja ulaganja. Financijska matematika. Ocjenjivanje efikasnosti investicijskih projekata. Minimizacija rizika uz specificirani povrat. Maksimizacija povrata uz specificirani rizik. Modifikacija dinamike portfelja.