Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                          
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Sustavi korporativnog upravljanja prof. dr. sc. Darko Tipurić 30 6
Korporativna analiza financijskih izvještaja          prof. dr. sc. Lajoš Žager 30 6
Organizacija velikih poduzeća prof. dr. sc. Lovorka Galetić 30 6
Strategija poduzeća prof. dr. sc. Darko Tipurić 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI                                             
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Korporativne financije izv. prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić 20 4
Etika i društvena odgovornost poduzeća   20 4
Menadžersko odlučivanje prof. dr. sc. Darko Tipurić 20 4
Pravo društava kapitala prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Konkurentska dinamika  doc. dr. sc. Maja Daraboš Longin 20 4
Modeli kompenzacijskog menadžmenta prof. dr. sc. Lovorka Galetić 20 4
Analiza poslovnih kombinacija

prof. dr. sc. Silvije Orsag

20 4
Interna kontrola i revizija

prof. dr. sc. Boris Tušek

20 4
Strateško vodstvo prof. dr. sc. Darko Tipurić 20 4
Rješavanje probema prof. dr. sc. Darko Tipurić
doc.dr.sc. Domagoj Hruška
20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Računovodstvo za poslovno upravljanje prof. dr. sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Boris Tušek                                                    
Menadžment prof. dr. sc Darko Tipurić
prof. dr. sc. Vinko Belak                          
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić