Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Korporativne financije

Predavač: doc.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić

Opis kolegija: Pojam i predmet upravljanja financijama poduzeća. Financijsko okruženje poduzeća. Procjena rizika. Teorija portfolia. Modeli vrednovanja imovine. Vremenska vrijednost novca. Vrednovanje obveznica. Vrednovanje dionica. Trošak kapitala poduzeća. Određivanje vrijednosti poduzeća. Vrijednost kao temelj upravljanja poduzećem. Korporativno upravljanje i bogatstvo dioničara. Metode financijskog odlučivanja. Prognoza novčanih tokova investicijskog projekta. Izbor optimalnog investicijskog projekta. Interno financiranje. Izravno financiranje. Financiranje emisijama vrijednosnih papira. Financiranje iz hibridnih izvora. Poslovna i financijska poluga. Teorije strukture kapitala. Politika dividendi. Upravljanje kratkoročnom imovinom. Kratkoročno financiranje poduzeća.