Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Pravo društava kapitala

Predavač: prof.dr.sc Hana Horak

Opis kolegija: Dionička društva. Europske smjernice i američko pravo. Europsko dioničko društvo. Korporacijske forme. Obilježja društva s ograničenom odgovornošću. Svojstvo pravne osobe. Pojam društava kapitala. Vrste. Organi upravljanja. Nadzor unutarnji i društveni. Europske smjernice o spajanju i preuzimanju. Koncentracije. Pravni instrumenti zaštite neprijateljskih preuzimanja. Američko pravo. Europsko pravo. Odgovornost menadžera za obveze i naknadu štete. Opoziv članova uprave. Kaznena odgovornost pravnih osoba i društava. Kaznena odgovornost društava. (hrvatsko pravo). Insideri. Piercing corporate veil. Chinese wall defense.