Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Mikroekonomija (razlikovni kolegij)

Nositelj:
prof.dr.sc. Lorena Škuflić

Predavač:
prof.dr.sc. Lorena Škuflić

Opis kolegija:
Suverenost potrošača. Tržište i interakcija potrošača. Ponašanje proizvođača. Savršena konkurencija. Moć monopola. Interakcija strategija. Tržišta faktora. Rizični i međuvremenski izbori.