Prof. dr. sc. Lorena Škuflić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Lorena Škuflić
Ime i prezime
Lorena Škuflić
Kabinet
321
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Putem e-maila lskuflic@efzg.hr u terminu konzultacija:
  • Ponedjeljak: 13:00 - 15:00
  • Na zahtjev, konzultacije se mogu održati putem Google Meet aplikacije. Hvala na razumijevanju!
Biografija
CV HR
CV EN