Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Rezultati pismenog ispita iz Osnova ekonomije - sveučilišni studij, održanog dana 30.6.2022.
Rbr.  JMBAG          ocjena
1.     0067634848   *(P)  0
2.     0067629050    1
3.     0067646835    usmeni
4.     0067651174    0
5.     0067648978    2
6.     0067645591    1
7.     0067625740    0
8.     0067620146    2
9.     0067651036    1 
10.   0067651634    0
11.   0067651879    1
12.   0067652470    1
13.   0067645453    2
14.   0067647089    1
15.   0067652327    1
16.   0067644708    1
17.   0067619442    0
18.   0067645287    2
19.   0016143942    1
20.   0067645518    1
21.   0067650481    0
22.   0067652876    1
23.   0067646055    1
24.   0067640761    2
25.   0067647874    1
26.   0067645399    1
27.   0067645271    1
28.   0067651793    usmeni
29.   0067645838    2
30.   0067652668    1
31.   0067651980    1
32.   0067651062    usmeni
33.   0067646258    2
34.   0067650460    1
35.   0067648733    1
36.   0067646487    usmeni
37.   0067650252    2
38.   0067649083    *(P) 28,40%
39.   0067648775    1
40.   0067646097    1
41.   0067646536    1
42.   0067648819    usmeni
43.   0067625462    1
44.   0067649697    0
45.   0067637790    1
46.   0130359245    1
47.   0015243652    0
48.   0036535217    1
49.   0067638004    1
50.   0067646060    usmeni
51.   0067652257    3
52.   0067641566    1
53.   0067649036    0
54.   0067648749    1
55.   0067619666    usmeni
56.   0067651837    1
57.   0067641043    1
58.   0067652610    0
59.   0067645378    usmeni
60.   0119056702    1
61.   0067649057    3
62.   0067646770    0
63.   0067645929    1
64.   0067644622    1
65.   0067650866    2
66.   0067647208    1
67.   0067621799    1
68.   0066334572    1
69.   0067645801    2
70.   0067642696    0
71.   0067647351    0
72.   0067647367    1

Usmeni dio ispita će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 15,00 u kabinetu 321.

Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 10,30 u kabinetu 328.
 
Rezultati pismenog ispita iz Mikroekonomije, održanog dana 30.6.2022.
0067641246 dovoljan (2)

Na usmeni koji će se održati u ponedjeljak, 4.7.2022. u 16,00 u kabinetu 321 pozivaju se:
0067642035
0067649057
0067646471

Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 10,30 u kabinetu 328.
 
Rezultati pismenog ispita iz Osnova ekonomije – stručni studij, održanog dana 30.6.2022.
Rbr.  Lokalni mbr.   JMBAG           Konačna ocjena
1.      P2R21        0067638782       2
2.      P25R21      0067642607       usmeni
3.      P28R21      0067638051       2
4.      P65R21      0067641475       2
5.     39843R20   0067617682       3
6.     P124R21     0067640158       2
7.     P170R21     0067639246       usmeni
8.     P225R21     1003147882       usmeni
9.     P314R21     0067638569       2
10.   P320R21     0067639017       2

USMENI ISPIT ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK, 4.7.2022. u 9,40 kabinet 321

Komisijski ispiti će se održati prema unaprijed objavljenom rasporedu, a rezultati pismenog dijela su kako slijedi:
0067631921 3,25/15
0067642313 dovoljan
0067631622 dobar

Uvid u ispite će se održati 4.7.2022. godine s početkom u 15 u kabinetu 321.