Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Marketing (razlikovni kolegij)

Nositelj:
prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Predavač: 
izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka

doc. dr. sc. Vatroslav Škare

Opis kolegija:
Pojmovno određenje marketinga. Okruženje marketinga. Društvena odgovornost marketinga. Osnove istraživanja. Segmentacija i pozicioniranje. Marketinška strategija. Planiranje i kontrola marketinških aktivnosti. Marketinški miks I. – Proizvod. Cijene. Marketinški miks II – Promocija. Prodaja i distribucija.

U sklopu kolegija polaznicima pružamo jedinstveno iskustvo praktične primjene znanja primjenom marketinške simulacije MixPro.

Literatura:
Previšić, J., Ozretić Došen, Đ. (urednici): Marketing, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Adverta, 2004. (poglavlja: 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. i 15.)