Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Oblikovanje marketinških planova

Nositelj:
izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka

Predavač:
izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka

Opis kolegija:
Na ovom se predmetu iznose osnovne teorijske postavke i objašnjavaju elementi marketinškoga plana, procesa pripremanja, implementacije, koordinacije i kontrole marketinških planova te se navode potencijalni problemi i načini njihova rješavanja. Odnosno, usvajaju se temeljni principi učinkovitog strateškog i taktičkog marketinškog planiranja.

Ispit:
Za polaganje ispita iz kolegija "Oblikovanje marketinških planova" potrebno je izraditi pristupni rad koji se odnosi na marketinški plan nekog poduzeća iz poslovne prakse. Za detaljnije informacije o pristupnom rad potrebno se javiti nositelju kolegija na e-mail adresu zkrupka@efzg.hr.