Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strateško planiranje integrirane marketinške komunikacije

Predavač: prof. dr.sc. Nenad Brkić, doc.dr.sc. Goran Vlašić

Opis kolegija: Značaj marketinga i potrošača za marketinšku strategiju. Segmentiranje, odabir ciljnih tržišta i pozicioniranje. Usklađivanje marketinške komunikacije s proizvodom/uslugom i odabranim ciljnim segmentima. Rezultati istraživanja kao inputi u proces planiranja. Primjena istraživanja u marketingu na strategiju komunikacije. Marketing i planiranje marketinške komunikacije. Marketinški plan. Marketinški komunikacijski plan. Planiranje “od dna prema vrhu” i “od vrha prema dnu”. Terminski i financijski plan. Sinergija planova u cjelinu.