Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Kontroling". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditeljica studija:

Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik


Tajnik studija
Doc. dr. sc. Davor Labaš

Predavači:

Prof. dr. sc. Marijan Cingula
Prof. dr. sc. Katarina Ćurko
Prof. dr. sc. Đurđica Gudac Fučkan
Prof. dr. sc. Danimir Gulin
Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik
Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić
Prof. dr. sc. Boško Šego
Prof. dr. sc. Darko Tipurić