Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                      
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Upravljanje kvalitetom u kulturi prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 6
Menadžment neprofitnih organizacija doc. dr. sc. Ivana Marić 30 6
Umjetnost, kulturna baština i tržišta izv. prof. dr. sc. Ines Dužević 30 6
Interpretacija i prezentacija kulturne baštine prof. dr. sc. Ivor Janković 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI                                             
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Poduzetništvo izv.prof. dr. sc. Dario Dunković,
izv.prof. dr. sc. Kristina Petljak
20 4
Kultura i inovacije prof. dr. sc. Tomislav Baković 20 4
Pravni aspekti upravljanja kulturnom baštinom     prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Osnove financijskog izvještavanja prof. dr. sc. Lajoš Žager 20 4

Osnove marketinga
prof. dr. sc. Jurica Pavičić,
doc. dr. sc. Ružica Brečić
20 4
Mediji i komunikacija izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta 20 4
Upravljanje muzejima prof. dr. sc. Ivor Janković  20 4
Upravljanje projektima i timovima doc. dr. sc. Saša Missoni 20 4
Turizam, kulturna baština i lokalna zajednica doc. dr. sc. Ingeborg Matečić 20 4
Kritički pristup kulturnoj baštini doc. dr. sc. Ingeborg Matečić 20 4
       
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad  4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Uvod u stručni i znanstveni rad prof. dr. sc. Tomislav Baković,
izv. prof. dr. sc. Ines Dužević                           
Međunarodno poslovanje  prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić