Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Financijska tržišta ugljika

Predavač: doc.dr.sc. Irena Raguž Krištić

Opis kolegija:  
Međunarodno trgovanje ugljikom. Ekonomska opravdanost trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Međunarodne politike zaštite okoliša. Dizajn tržišta ugljika. Europski sustav trgovanja emisijama (EU ETS).  Povijesni razvoj cijena emisijskih dozvola (EUAs). Odrednice cijene emisijskih dozvola. Institucionalne odluke. Cijene energenata. Ekstremni vremenski uvjeti. Veza tržišta ugljika i makroekonomije: tržište dionica i obveznica, financijska tržišta, tržišta roba u širem smislu, tržišta industrijskih proizvoda. Mehanizam čistog razvoja (CDM). Certificirana smanjenja emisija (CERs). CER-EUA spread. Strategije zaštite od rizika. Faktori rizika. Premija rizika. Upravljanje rizikom cijene ugljika na tržištu energije. Upravljanje portfeljem.