Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                      
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Teorija kvalitete    prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 6
Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit    prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 6
Sustavi upravljanja okolišem      prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić 30 6
Poslovna izvrsnost    izv. prof. dr. sc. Ines Dužević 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI                                             
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Metode i alati za upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković
20 4
Upravljanje kvalitetom informacijskih sustava prof. dr. sc. Mario Spremić 20 4
Upravljanje zadovoljstvom klijenata prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
prof. dr. sc. Tonći Lazibat
20  4
Benchmarking prof. dr. sc. Sanda Renko 20 4
Upravljanje poslovnim procesima prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić 20 4
Kvaliteta i konkurentnost prof. dr. sc. Zoran Kovačević 20 4
Strategija poduzeća prof.dr.sc. Darko Tipurić 20 4
Upravljanje kvalitetom usluga Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković 20 4
Upravljanje nabavom doc. dr. sc. Mia Delić 20 4
Upravljanje kvalitetom u financijskim institucijama prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Drago Jakovčević
20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Uvod u stručni i znanstveni rad prof. dr. sc. Vladimir Čavrak                                            
Međunarodno poslovanje prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić