Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)
 Nositelj(i)  Broj sati     Bodovi  
Tržište osiguranja i reosiguranja u RH, EU i svijetu      izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja 30 6
Rizici pribave i aktuarska matematika prof. dr. sc. Miljenko Huzak 30 6
Financijska, menadžerska i nadzorna izvješća u
osiguranju i reosiguranju
prof. dr. sc. Katarina Žager
izv.prof.dr.sc. Sanja Sever Mališ
30 6
Arhitektura i rizici investicijskog portfelja izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)   Broj sati     Bodovi  
Marketing u osiguranju izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić 20 4
Pravo osiguranja i reosiguranja prof. dr. sc. Marijan Ćurković 20 4
Privatno zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Hrvoje Šimović 20 4
Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi prof. dr. sc.Alen Stojanović 20 4
Kvantitativne metode i modeli procjene i vrednovanja   
rizika
prof. dr. sc. Nataša Erjavec 20 4
Globalni tokovi novca prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 20 4
Upravljanje zadovoljstvom osiguranika

prof. dr. sc. Tihomir Vranešević

20 4
Strategija osigurateljne institucije prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić  20 4
Biheviorističke financije prof. dr. sc. Marijana Ivanov 20 4
Digitalna transformacija poslovanja prof. dr. sc. Mario Spremić 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Financijske institucije i tržišta prof. dr. sc. Ivan Lovrinović        
Osnove upravljanja financijskim rizicima izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina 
Mikroekonomija prof.dr.sc. Lorena Škuflić