Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

  

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Tržište osiguranja i reosiguranja u RH, EU i svijetu prof. dr. sc. Drago Jakovčević 30 6
Rizici pribave i aktuarska matematika doc. dr. sc. Miljenko Huzak 30 6
Financijska, menadžerska i nadzorna izvješća u osiguranju
i reosiguranju
prof. dr. sc. Katarina Žager 30 6
Arhitektura i rizici investicijskog portfelja prof. dr. sc. Drago Jakovčević 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Marketing u osiguranju prof. dr. sc. Ivan Frančišković 20 4
Pravo osiguranja i reosiguranja prof. dr. sc. Marijan Ćurković 20 4
Privatno zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Vinko Barić 20 4
Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi prof. dr. sc. Vlado Leko 20 4
Kvantitativne metode i modeli procjene i vrednovanja rizika prof. dr. sc. Nataša Erjavec 20 4
Globalni tokovi novca prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 20 4
Upravljanje zadovoljstvom osiguranika

prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
dr.sc. Andrej Vizjak

20 4
Strategija osigurateljne institucije izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić 20 4
Biheviorističke financije prof. dr. sc. Marijana Ivanov 20 4
Upravljanje informacijskim sustavima u osiguranju prof. dr. sc. Mario Spremić 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Financijske institucije i tržišta prof. dr. sc. Ivan Lovrinović        
Osnove upravljanja financijskim rizicima prof. dr. sc. Drago Jakovčević
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina 
Mikroekonomija prof.dr.sc. Lorena Škuflić