Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strategija osigurateljne institucije

Predavač: prof.dr.sc. Sanda Rašić Jelavić

Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja: suvremena fizionomija financijskih institucija; financijska industrija i budući izazovi za osiguratelje; definiranje strategije uspjeha; praksa odabira strategije (generičke strategije, marketinške i distribucijske osigurateljne strategije, strategije optimiranja ljudskih potencijala); utjecaj odabira strategije na efikasnost osiguranja; «case study» ;