Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Globalni tokovi novca

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Ivan Lovrinović


Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja: novac i monetarni supstituti u međunarodnim plaćanjima; devizni tečaj i devizno tržište; konvertibilnost novca i međunarodna plaćanja; međunarodna likvidnost; platna i trgovačka bilanca RH i EU; međunarodna monetarna politika; liberalizacija kapitalnih transakcija i perspektiva hrvatskog financijskog tržišta; « case study «