Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi

Nositelj kolegija:  prof. dr. sc. Alen Stojanović

Suradnik u nastavi: izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto

Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja: dosezi mirovinske reforme i perspektiva mirovinskih tržišta ; regulacija i nadzor mirovinskih tržišta; mirovinska društva i modeli upravljanje mirovinskim fondovima; dopuštenost i ograničenja ulaganja; kreiranje portfelja (obveznički, dionički, mješoviti ); mjerenje performansi fonda ( broj i struktura članova, struktura imovine, prinos na imovinu) ; odabir obveznog i dobrovoljnog mirovinskog fonda; odabir mirovinskog osiguravajućeg društva;
«case study «