Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Rizici pribave i aktuarska matematika

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Miljenko Huzak


Opis kolegija: Sadržaj predmeta obuhvaća sljedeća poglavlja: premijski rizik i iskustvo šteta; određivanje premije neživotnih osiguranja; određivanje premije i pričuva životnih osiguranja; izračun pričuva šteta i prijenosnih premija; primjena različitih metoda za izračun pričuva šteta i očekivanih vrijednosti; analiza iskustava(kretanje portfelja,profitabilnost produkata, procijenjena i čvrsta vrijednost osiguratelja, aktuarski kontrolni ciklus); «case study» .