Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strategije proizvoda i marki

Nositelj:
prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

 

Predavač:
prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Opis kolegija:
Odlučivanje o razvoju novog proizvoda i upravljanju asortimanom postojećih proizvoda predstavlja izazov za sva poduzeća. Razvoj snažne marke na nacionalnom i/ili na međunarodnim tržištima želja je i cilj brojnih menadžera, međutim, ni jedno ni drugo nije lako ostvarivo. Usvajanje temeljnih vještina o upravljanju asortimanom proizvoda i marki, znanja o njihovom pozicioniranju i koncepti koji se odnose na internacionalizaciju marki čine okosnicu kolegija. U sklopu kolegija polaznicima pružamo jedinstveno iskustvo praktične primjene znanja primjenom marketinške simulacije BrandPro.