Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Ponašanje potrošača (razlikovni kolegij)

Nositelj:
izv. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh


Predavač:
izv. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh

Opis kolegija:
Potrošač – ključ marketinškog uspjeha. Čimbenici okruženja i ponašanje potrošača. Osobni čimbenici u ponašanju potrošača. Psihološki procesi. Proces donošenja odluke o kupovini. Zaštita potrošača.