Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Makroekonomija (razlikovni kolegij)

Nositelj:
prof.dr.sc. Zoran Kovačević

Predavač:
prof.dr.sc. Zoran Kovačević

Opis kolegija:
Uvodno predavanje. Osnovni makroekonomski agregati. Robno tržište. Financijska tržišta. IS-LM model zatvorene privrede. Očekivanja Otvoreno tržište. IS-LM model otvorene privrede. Tržište rada. Opća ravnoteža. Phillipsova krivulja i Okunov zakon. Ekonomski rast .