Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Simulacije u marketingu

Nositelj:
izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare

Predavač:
izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare

Opis kolegija:
Okosnicu kolegija čini simulacija marketinške strategije MARKSTRAT. Polaznici kolegija odlučuju o svim bitnim sastavnicama strategije marketinga, stječu znanja potrebna za pripremu i lansiranje novih proizvoda te poboljšanje ili povlačenje postojećih. Kolegij predstavlja simulaciju stvarne tržišne situacije u kojoj je potrebno ugraditi znanja stečena na drugim kolegijima. Simulacija od sudionika zahtjeva odlučivanje o ciljnim segmentima, marketinškom miksu, suradnji s ostalim odjelima u poduzeću itd. 

Ispit se polaže putem rada na simulaciji MARKSTRAT.