Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Elektronički marketing

Nositelj:
izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare

Predavač:
izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare

Opis kolegija:
Kolegij priprema polaznike za primjenu digitalnih tehnologija u postizanju marketinških ciljeva. Omogućuje razumijevanje nove uloge potrošača, važnosti digitalnih sadržaja i društvenih medija, s posebnim naglaskom na mobilne platforme. Razvijaju se vještine planiranja, implementacije, kontrole i mjerenja učinaka primjene elektroničkog marketinga u poslovanju poduzeća, kao i vještine upravljanja odnosima s kupcima putem elektroničkog marketinga.