Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Marketing odnosa i suradnje s kupcima i klijentima

Nositelj:
izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
 

Predavač:
izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić

Opis kolegija:
Izgradnja dugoročnih odnosa i suradnje s kupcima i klijentima strategija je mnogih uspješnih poduzeća. Razvojem takvih odnosa nastoje se zadržati postojeći, ali istodobno privući novi kupci i klijenti. Stvaranjem lojalnih kupaca i klijenata postiže se veća profitabilnost i konkurentska prednost poduzeća. Kolegijem se izučava proces personalizacije, upravljanje životnim ciklusom kupaca i klijenata, mjerenje njihove vrijednosti i profitabilnosti što predstavlja temelj izgradnje strategije odnosa i suradnje s kupcima i klijentima.