Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Odlučivanje

Predavač: prof.dr.sc. Darko Tipurić

Opis kolegija: Međusobni odnos menadžmenta i odlučivanja. Odlučivanje u velikim poduzećima. Definiranje odluka. Vrste odluka. Odlučivanje i rješavanje problema. Donositelj odluke i njegove preferencije. Stilovi odlučivanja. Simonov koncept ograničene (omeđene) racionalnosti. Strategije zadovoljavajućih odluka. Uvjeti odlučivanja: odlučivanje u uvjetima sigurnosti; odlučivanje u uvjetima rizika; odlučivanje u uvjetima nesigurnosti. Proces odlučivanja. Teorija igara. Paradoksi odlučivanja. Sociopolitički aspekti odlučivanja (koncept moći i nadzora). Informacijski aspekti odlučivanja. Potpora menadžerskom odlučivanju.