Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Upravljanje izvozom". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelji studija:
prof. dr. sc. Vlatka Bilas

Tajnica studija:
doc. dr. sc. Sanja Franc

Predavači: 

prof. dr. sc. Vlatka Bilas
doc. dr. sc. Mile Bošnjak
doc. dr. sc. Sanja Franc
prof. dr. sc. Drago Jakovčević
prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
prof. dr. sc. Marko Kolaković
prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Božo Matić
prof. dr. sc. Jurica Pavičić
prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
doc. dr. sc. Najla Podrug
prof. dr. sc. Alen Stojanović
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
doc.dr. sc. Zoran Wittine