Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upravljanje markama (brand management)

Predavač:  prof.dr.sc. Tihomir Vranešević, izv. prof. dr.sc. Miroslav Mandić

Opis kolegija: Uvod u upravljanje markom. Povijesni razvoj upravljanja markom. Definiranje cjelovitog pojma «marka» («brand»). Elementi marke (naziv, znak-logo-simbol, boja …). Pravna zaštita marke. Važnost upravljanja markom. Portfolio maraka («utvrđena», «borbena», «podržavajuća», «premijska» marka). Kanibalizam maraka.. Internacionalizacija maraka. Komuniciranje markom i komuniciranje marke. Vrijednost marke. Financijska vrijednost marke. Tržišna vrijednost marke.
Mjerenje vrijednosti marke.