Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Pravni okviri međunarodnog poslovanja

Predavač:  prof.dr.sc. Hana Horak

Opis kolegija: Uvod u pravo međunarodne trgovine. Izvori trgovačkog prava. Međunarodni trgovački ugovori. Pravne tehnike. Rješavanje sporova. Ispunjenje ugovora. Osiguranje posebnih rizika međunarodne trgovine. Posebni međunarodni trgovački ugovori. Pojam društva. Tipovi društava. Trgovačka društva. Imovinski 5 odnosi u trgovačkom društvu. Pojam poduzeća. Poduzeće i nositelj poduzeća. Raspolaganje poduzećem. Temeljni kapital. Dionice. Upravljanje društvima kapitala. Sklapanje i ispunjenje ugovora. Vrijednosni papiri. Trgovačka arbitraža.