Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Finacijske institucije i tržišta

Predavač:  prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, prof.dr.sc. Alen Stojanović

Opis kolegija:  Financijski sustav u ekonomiji. Uloga novca na financijskim tržištima. Financijske institucije: vrste, karakteristike, međunarodne usporedbe. Središnja banka: karakteristike, funkcije, uloga u ekonomiji. Poslovno bankarstvo - regulacija, struktura izvora i plasmana, pregled bankovnog poslovanja, upravljanje bankom, upravljanje rizicima, mjerenje i pokazatelji uspješnosti. Nebankovne financijske institucije. Financijska tržišta: kreditno i equity, novčano i tržište kapitala, devizno tržište, tržište državnih vrijednosnica i politika javnog duga, hipotekarno tržište, izvedena 3 (derivativna) tržišta. Formiranje cijena, prinosi i rizici u bankarstvu i na financijskim tržištima. Suvremene pojave u financijama: disintermedijacija, internacionalizacija, sekuritizacija, financijske inovacije, despecijalizacija banaka, utjecaj tehnologije, itd. Financijski sustav Republike Hrvatske: Hrvatska narodna banka, banke i depozitne štedne institucije, nedepozitne institucije, tržište vrijednosnica,
nužnost i strategija dogradnje sustava.