Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Marketinška komunikacija u neprofitnom sektoru

Predavač: doc.dr.sc. Goran Vlašić

Opis kolegija: Obuhvat i uloga marketinške komunikacije u suvremenim razmjenskim procesima u profitnom i neprofitnom sektoru. Komunikacijski miks. Korištenje teorijskih i praktičnih spoznaja komunikacijskog miksa u postizanju ciljeva postavljenih u marketinškoj strategiji. Integriranje svih oblika komunikacije u neprofitnim organizacijama. Specifičnosti učinkovitog marketinškog komuniciranja – sukcesivne faze kreativnog procesa. Kontrolirane i nekontrolirane komunikacijske aktivnosti. Razmatranje interakcije marketinške komunikacije i elemenata marketinškog miksa. Suvremeni trendovi razvoja interaktivne marketinške komunikacije.