Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Ekonomika turizma

Predavač: prof.dr.sc. Oliver Kesar

Opis kolegija: 
 
Opće postavke turizma.Turističko tržište. Turistička potražnja i ponuda.Turistička potrošnja. Ekonomski učinci turizma. Organizacija turizma. Osnovna terminologija, pristupi izučavanju i statistika u turizmu, Vrste i specifični oblici turizma, Turističko tržište – pojam, obilježja, struktura, subjekti i principi djelovanja, Turističke usluge i turistički proizvod, Turistička destinacija, Turistička potražnja – pojam, pretpostavke, vrste i karakteristike, Turistička ponuda – pojam, pretpostavke, vrste i karakteristike, Ljudski resursi i zapošljavanje u turizmu, Turistički posrednici – pojam, vrste i uloga na turističkom tržištu, Turizam u gospodarskom sustavu zemlje, Turistička potrošnja – pojam, vrste, specifičnosti i izvori sredstava, Metode procjene i prateći problemi, Cijene turističkih usluga – pojam, vrste i determinante formiranja, Ekonomske funkcije i učinci turizma.