Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Upravljanje okolišem u turizmu

Predavač: doc.dr.sc. Kristina Bučar, prof.dr.sc. Miljenko Bilen

Opis kolegija: 
 
Pojmovno određenje okoliša u turizmu. Odnos ekonomije i ekologije i aplikacije u turizmu. Teorije nastanka krize okoliša i njihove aplikacije u turizmu. Turistički resursi i aksiološki kriteriji za vrednovanje glavnih prirodnih ambijenata sa stajališta pogodnosti za razvoj turizma. Ekonomika zaštite turističkih resursa i eko-sustava. Degradacija i druge negativne posljedice u korištenju prostora u turizmu. Mogući problemi i ciljevi i mjere zaštite prirodnih ambijenata. Ekološka politika i instrumenti ekološke politike u turizmu.