Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Međunarodna monetarna ekonomika

Predavač: doc. dr. sc. Tomislav Globan, doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić

Opis kolegija: 
Temeljne institucije međunarodnog monetarnog sustava. Međunarodni monetarni i financijski sustav. Međunarodni tokovi kapitala. Politika tečaja i kamatnjaka u okruženju liberalizacije tekućih i kapitalnih transakcija. Financijske krize i modeli rješavanja. Neravnoteža bilance plaćanja, devizni tečaj i valutne krize. Problem međunarodnih dugova. Makroekonomske politike i koordinacija u uvjetima fiksnog i fleksibilnog deviznog tečaja. Reforme međunarodnog monetarnog sustava. Dolarizacija i valutni odbor. Europski monetarni sustav. Ekonomika monetarne unije. Koristi i troškovi zajedničke valute. Teorija optimalnog valutnog područja. Monetarna politika Eurosustava. Euro i financijska tržišta. Krhkost nedovršenih monetarnih unija. Monetarna unija bez fiskalne unije. Uloga središnjih banaka u monetarnoj uniji. Strategija monetarne politike u Eurozoni. Fiskalna disciplina u monetarnoj uniji. Značaj integracije financijskih tržišta u monetarnoj uniji. Euro kao globalna valuta. Fragmentacija financijskih tržišta tijekom krize. Hrvatska u međunarodnom monetarnom sustavu.