Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Integrirana marketinška komunikacija

Predavač:  prof.dr.sc. Ana Tkalac Verčič

Opis kolegija: Analiza okruženja. Razvoj integrirane marketinške komunikacije. Institucije marketinške komunikacije. Oblici Integrirane marketinške komunikacije. Elementi IMK. Analiza komunikacijskog procesa. Budžetiranje IMK. Razvoj integriranog komunikacijskog procesa. Utjecaj IMK na stvaranje imidža (marke, mjesta i države). Praćenje učinkovitosti IMK. Izrada plana marketinške komunikacije. Modeli integrirane marketinške komunikacije.