Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upravljanje rizicima

 Predavač: izv. prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić

Opis kolegija: 
Uvod u upravljanje rizicima: Definiranje rizika i neizvjesnosti. Vrste poslovnih rizika. Lekcije o rizicima. Aktivnost upravljanja rizicima. Temeljni koncepti rizika: Rizik i teorija korisnosti. Međuovisnost rizika i nagrade, Moderna teorija portfelja. Teorije tržišta kapitala. Utjecaj upravljanja rizicima na vrijednost poduzeća. Koristi upravljanja rizicima – Smanjenje troškova financijskih poteškoća i vjerojatnosti bankrota, Financiranje profitabilnih investicija, Smanjenje troškova kapitala i troškova agenata. Troškovi upravljanja rizicima.  Sustavi upravljanja rizicima: Parcijalno vs Integrirano upravljanje rizicima. Ograđivanje od rizika vs Strateško upravljanje rizicima. Proces integriranog upravljanja rizicima: Identifikacija rizika. Subjektivne i objektivne metode kvantifikacije izloženosti rizicima. Mapiranje rizika. Odluke o upravljanju rizicima. Nadzor rizika. Metode kvantifikacije izloženosti rizicima: Varijanca. Probabilističke metode – analiza osjetljivosti, analiza scenarija i simulacije. Value-at-Risk – rizična vrijednost. Cash-flow-at-Risk – rizični novčani tokovi. Strategije upravljanja rizicima: Izbjegavanje rizika. Prirodno ograđivanje. Transfer rizika na druge sudionike na tržištu. Pasivno snošenje rizika. Potpuni vs selektivni hedging. Strateško upravljanje rizicima. Instrumenti i tehnike upravljanja rizicima: Strategija diversifikacije. Izvedenice – terminski ugovori, opcije, zamjene. Osiguranje. Analiza kreditnog rizika. Prirodno ograđivanje od rizika. Supstituti upravljanja rizicima. Analiza poslovnog slučaja – identifikacija, mjerenje i upravljanje rizicima u poduzeću BIOSIS (radionica se izvodi u kompjuterskoj učinioci jer uključuje financijsko modeliranje u Excelu).