Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strateško upravljanje rizicima

Predavači: izv. prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić, prof.dr.sc. Theo Vermaelen

Sadržaj kolegija: Teorija korisnosti. Teorije tržišta kapitala. Međuovisnost rizika i nagrade. Vrste poslovnih rizika. Lekcije o rizicima. (I)relevantnost upravljanja rizicima. Utjecaj upravljanja rizicima na vrijednost poduzeća.
Integrirano upravljanje rizicima: Utvrđivanje situacije u poduzeću. Identifikacija i subjektivna kvantifikacija rizika. Izrada mape rizika. Mjerenje utjecaja pojedinačnih rizika na vrijednost poduzeća. Analiza i objektivna kvantifikacija rizika - Rizična vrijednost. Rizični novčani tokovi. Riziku prilagođena vrijednost poduzeća. Analiza osjetljivosti. Analiza scenarija. Monte Carlo simulacija. Odluke o upravljanju rizicima.
Upravljanje rizicima i poslovna strategija: Integracija procesa upravljanja rizicima u poslovnu strategiju poduzeća. Strateško planiranje. Analiza uspješnosti poslovanja. Analiza stvaratelja vrijednosti poduzeća i čimbenika volatilnosti novčanih tokova. Učinkovitije donošenje odluka u uvjetima neizvjesnosti.