Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Rasporedi pisanja i rezultati ispita

RASPORED PISANJA ISPITA IZ KOLEGIJA "MONETARNA POLITIKA" 10.6.2024.

ISPIT IZ KOLEGIJA "MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŽMENT" ODRŽAT ĆE SE KAO PISMENI ISPIT U UTORAK, 11.06.2024., U 10:00 SATI U DVORANI 25.ZBOG MALOG BROJA PRIJAVLJENIH STUDENATA ISPIT IZ KOLEGIJA "MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŽMENT" I KOLEGIJA "MONETARNA POLITIKA" KOD PROF. DR. SC. IVANA LOVRINOVIĆA ODRŽAT ĆE SE USMENO U ČETVRTAK, 11.04.2024., U 10:00 SATI U KABINETU 108 (stari dio zgrade, 1. kat).

Rezultati ispita - Monetarna politika, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 21.02.2024.