Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

odgovorna financijska ulaganja, financijske institucije i tržišta, upravljanje bankama, modeli financiranja posebnih namjena od javnog interesa