Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Financijske institucije i tržišta
Modeli financiranja posebnih namjena
Regulacija i nadzor financijskog sektora
Suvremena financijska tržišta
Upravljanje bankama