Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji


Informacije o kolegijima na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilšnom studiju:

Marketing usluga

Osnove marketinga

Upravljanje markom

Upravljanje proizvodom