Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Obavijest o načinu održavanja ispita tijekom zimskog ispitnog roka (ažurirano 25. siječnja 2021.)

Slijedom preporuke Uprave fakulteta, ispiti iz kolegija "Osnove marketinga" kod doc. dr. sc. Sandre Horvat tijekom zimskog ispitnog roka bit će provedeni online.

Studenti će u terminima predviđenim za ispit (rokovi i točni termini održavanja ispita objavljeni su na web stranici fakulteta) pristupiti pisanom ispitu putem platforme Merlin, te usmenom ispitu (ukoliko uspješno polože pisani dio ispita) putem jedne od platformi za online sastanke (Google Meet i sl.).

Tijekom pisanja pisanog ispita putem sustava Merlin, studenti moraju biti spojeni putem jedne od platformi za online sastanke koju odredi nastavnik. Pisani ispit provodi se putem pitanja s višestrukim izborom odgovora. Samo studenti koji polože pisani dio ispita imaju pravo pristupiti usmenom ispitu budući je za uspješno polaganje ispita potrebno uspješno položiti i pisani i usmeni dio.

Dan prije održavanja ispita polaznici će od nastavnika primiti mail na svoju fakultetsku e-mail adresu (@net.efzg.hr) s linkovima za pristup pisanom i usmenom ispitu. Ukoliko će broj kandidata za ispit biti toliki da neće biti moguće odmah nakon pisanog ispita provesti sve usmene ispite, nastavnik će sa studentima dogovoriti alternativni termin za usmeni ispit (najčešće isti ili sljedeći dan, u terminu kada nastavnik i student imaju slobodni termin). Lijepo molim studente da na vrijeme osiguraju kvalitetnu internetsku vezu za potrebe pristupa ispitu.


Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita online studenti se mogu obratiti mailom na shorvat@efzg.hr.Obavijest o konzultacijama

Tijekom zimskog ispitnog roka konzultacije će se održavati online uz prethodni dogovor mailom.