Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Marketing - međunarodni marketing, marketing usluga, politika proizvoda, edukacija u području marketinga