Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Digitalni marketing i društveni mediji
Marketing neprofitnih organizacija
Strategija marketinga