Professor emeritus Jozo Previšić

Povratak na katedru
Professor emeritus Jozo Previšić
Ime i prezime
Jozo Previšić
Kabinet
B 301
Telefon
Konzultacije
  • Trenutno nema podataka
Biografija
Jozo Previšić (Bosanski Brod, 24. ožujka 1948.) professor emeritus, hrvatski znanstvenik, pedagog i marketinški stručnjak.

Svoj je 41-godišnji znanstveno-nastavni rad posvetio znanstvenim istraživanjima, obrazovanju i stvaranju generacija znanstvenika i stručnjaka iz područja marketinga u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.
Radno iskustvo je počeo stjecati kao istraživač u Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (1973.-1975.). Preostali radni vijek (od 01. listopada 1976. sve do odlaska u mirovinu 01. listopada 2014. godine 2014.) proveo je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu asistenta, znanstvenog asistenta, docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora te redovitog profesora u trajnom zvanju. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 19. svibnja 2015. izabran je za professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom tridesetosmogodišnje akademske karijere predavao je kolegije iz područja statistike i marketinga na preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj i doktorskoj razini studija. Obnašao je dužnost direktora Instituta za ekonomska istraživanja u dva mandata (1989.-1992.) i prodekana za znanstveni rad i poslijediplomske studije tijekom 1992.-1994. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Za ostvarene rezultate i postignuća, Predsjednik Republike Hrvatske dr. sc. Franjo Tuđman ga je 1995. godine odlikovao Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića.

U primjeni znanstvenih postignuća u praksi prof. Previšić je tijekom  svog radnog vijeka na Sveučilištu u Zagrebu bio nositelj preko stotinu projekata za poduzeća u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Također, bio je stalni konzultant nekoliko vodećih poduzeća u Hrvatskoj.

Na Ekonomskom fakultetu bio je nositeljem brojnih marketinških kolegija. Profesor Previšić je osnovao, pokrenuo i vodio tri znanstvena i četiri specijalistička poslijediplomska studija. U svojstvu predavača sudjelovao je u izvođenju nekoliko poslijediplomskih studija u Hrvatskoj i Sloveniji. Predavao je marketinške kolegije na dodiplomskom i poslijediplomskim studijima na ekonomskim fakultetima u Splitu, Osijeku, Mariboru i Ljubljani. Razvijao je i afirmirao veliko i značajno područje marketinga u međunarodnom poslovanju i njegove primjene u poslovnoj praksi. U tom smislu, uveo je i unaprjeđivao nastavu iz kolegija Međunarodni marketing, Teorija marketinga te Razvoj i dizajn proizvoda koji su obavezni kolegiji za studente dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na ekonomskim fakultetima na sveučilištima u Hrvatskoj i državama u regiji. Strukturu ovih kolegija preuzele su i brojne privatne poslovne škole u Hrvatskoj. Važnost razvijanja ovog područja očita je i u velikom broju doktorskih, magistarskih, diplomskih i preddiplomskih studenata koji su se odlučili izraditi svoje završne znanstvene i stručne radove u tom području. Na taj način je ostvario zavidne rezultate prenošenjem stečenih znanja mnogim generacijama studenata i utjecao na razvoj mladih znanstvenika.

Objavio je brojne znanstvene radove iz spomenutih područja u prestižnim međunarodnim i domaćim časopisima, prezentirao ih na značajnim marketinškim konferencijama i skupovima te je održao veći broj pozvanih predavanja. Kritički duh je stalni pratilac radova prof. Previšića, što se može najbolje vidjeti i iz radova objavljenih u ranijem sustavu, koji su uvijek, u svojim naslovima, sadržavali riječi: problemi, istraživanje, tržište i sl., što znači da je prof. Previšić uvijek kritički propitivao stvarnost.
Profesor Previšić ostvario je značajan doprinos u području marketinga svojim autorskim i uredničkim knjigama. Tri puta je nagrađivan za znanstveni rad: dva puta nagradom „Mijo Mirković“ (1986. i 2001.), i jednom nagradom „Fedor Rocco“ (2011.).
S obzirom na bogati znanstveni opus, prof. Previšić je u akademskim krugovima prepoznatljiv autor, u prvom redu po svojim knjigama i člancima, u kojima je među prvima u nas, a na mnogim područjima i prvi, objašnjavao fenomene strategija nastupa na stranim tržištima, posebice izravnih ulaganja. Način obrade i klasifikacija organizacijskih struktura međunarodnih poduzeća, a posebice grupa društava koje je autor izložio predstavlja najkompleksniju i najsofisticiraniju obradu problematike organizacijskih struktura grupa poduzeća.

U svom dugogodišnjem radu na Sveučilištu u Zagrebu u sustav znanosti uveo je pet asistenata koji su stasali u kvalitetne znanstveno-nastavne djelatnike u zvanjima od docenta do redovitog profesora u trajnom zvanju.
Prof. dr. sc. Jozo Previšić je ostvario značajan doprinos u znanstveno-istraživačkom radu. Samostalni je autor dvije knjige, urednik i autor pet, a koautor sedam knjiga. Objavio je više od 80 znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Svoja je znanstvena postignuća, kao i teoriju marketinške znanosti nastojao diseminirati u hrvatsko gospodarstvo i marketinšku praksu.

Pored navedenog, prof. dr. sc. Jozo Previšić obavljao je recenzentski posao za brojne nastavne sveučilišne i stručne programe, projekte, knjige, radove u znanstvenim i stručnim časopisima i na međunarodnim i domaćim konferencijama i skupovima. Bio je stalni, dugogodišnji član programskog ili uređivačkog odbora uglednih znanstvenih časopisa, zbornika i znanstvenih skupova u području marketinga. U razdoblju 2001.-2005. godine bio je predsjednik krovne marketinške znanstvene udruge CROMAR. U znanstvenom časopisu Tržište-Market bio je glavni urednik (2003.-2005.) te je član uređivačkog odbora neprekidno od 2003.

Profesor dr. sc. Jozo Previšić značajno je i neosporno pridonio razvoju i podizanju kvalitete znanstvenih istraživanja, afirmaciji i širenju marketinške znanosti. Razvio je tri važna područja (međunarodno poslovanje, međunarodni marketing i razvoj proizvoda) kroz znanstveno-nastavni rad, uvođenje novih kolegija, pisanje i objavljivanje sveučilišnih udžbenika te pokretanjem i vođenjem poslijediplomskih studija. Kao vodeći hrvatski znanstvenik u spomenutim područjima mentorskim je radom usmjeravao i odgajao brojne mlade znanstvenike i stručnjake u Hrvatskoj i Sloveniji. U istraživačkim projektima testirao je teorijske marketinške modele u svrhu uspješne primjene u hrvatskoj poslovnoj praksi. On je predvodnik modernog pristupa marketingu kao znanosti u nas i da je njegov doprinos na tom području izuzetno velik. Prof. Previšić je imao važnu ulogu u razvoju i uzdizanju Katedre za marketing, a time i samog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, čime je pridonio razvitku i napretku Ekonomskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.